Plusklas

Leren is op de Flevoparkschool elke dag een avontuur. We bieden leerlingen passend onderwijs. Als een kind snel leert en een ontwikkelingsvoorsprong heeft is vaak meer uitdaging nodig. Leren blijft dan avontuurlijk! Daarom bestaat de Plusklas, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Op de Flevoparkschool zijn er twee plusklassen, een plusklas voor de onderbouw (groepen 1 tot en met 4) en een plusklas voor de bovenbouw (groepen 5 tot en met 8). Om te zien wat de leerlingen leren tijdens de lessen in de plusklas kunt u klikken op de desbetreffende plusklas groep (onderbouw of bovenbouw).