Plusklas bovenbouw

Een Kahoot is een vraag-en-antwoordspel op de computer, tablet of smarthphone. In deze les leren de kinderen van de plusklas zelf een Kahoot voor hun medeleerlingen maken.

IMG-20170121-WA0009   IMG-20170121-WA0010   IMG-20170121-WA0013

Elektriciteit gebruik je voor alle apparaten waar een stekker aanzit (of een batterij). Wat is elektriciteit precies? In deze les hebben wij het gehad over elektronen als onderdeel van een atoom. Ook de begrippen stroomkring, volt, parallel- en serieschakeling zijn behandeld. De kinderen hebben geleerd om te gaan met batterijen, lampjes, kabeltjes, fittingen, schakelaars en ervaren hoe elektriciteit zich gedraagt door zelf op onderzoek uit te gaan.

IMG-20170121-WA0026   IMG-20170121-WA0029

IMG-20170121-WA0018

Voor het doormeten van een accu hebben wij de multimeter gebruikt. Op de foto laat Youssra zien dat een volle accu een spanning heeft van ongeveer 12 volt.

IMG-20170121-WA0030   IMG-20170121-WA0031

IMG-20170121-WA0033

Er zijn verschillende soorten energiebronnen. Energie wordt meestal omgezet in elektriciteit, omdat we voor veel dingen in ons dagelijks leven elektriciteit nodig hebben: Zonne-energie is tegenwoordig een hele belangrijke energiebron. Op de foto laten de leerlingen een lampje branden d.m.v een zonnepaneel.

IMG-20170121-WA0016   IMG-20170121-WA0017

Een kompas is een oud navigatie-instrument en heeft ongeveer dezelfde functie als een GPS. In een kompas zit een magneet en een wijzer. De leerlingen van de plusklas hebben geleerd om met  een  kompas de richting ten opzichte van het noorden bepalen. Ook hebben ze kennis gemaakt met verschillende soorten magneten en begrippen zoals; gelijkwaardige en ongelijkwaardige polen die elkaar aantrekken/afstoten en het magnetisch veld.

IMG-20170121-WA0006

Maak een hert met 5 luciferstokjes. De leerlingen geven uitleg over hun creatie en de verschillende aanzichten worden besproken.

IMG-20170121-WA0011   IMG-20170121-WA0015

IMG-20170121-WA0014

Een proefje: Luchtdruk 

IMG-20170121-WA0037

Samen een vakwerkbrug bouwen!

IMG-20170121-WA0035   IMG-20170121-WA0036

Door het wrijven van de ballon over je haar wordt de ballon statisch geladen. De statisch geladen ballon trekt aan het blikje door de lucht heen. Door deze aantrekking kun je met de ballon een blikje over de tafel laten rollen. 

IMG-20170121-WA0039   IMG-20170121-WA0012

IMG-20170121-WA0040

In deze les maken de kinderen van de plusklas kennis met het binair tellen door cijfers om te zetten in binaire codes.

IMG-20170121-WA0007

Plusklas weer gestart!

De plusklas is weer van start gegaan!                                                                

Elke maandag gaan leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 die meer aankunnen dan het aanbod in de groep, naar de plusklas.  In de plusklas krijgen deze leerlingen allerlei opdrachten aangeboden waarbij onder andere het kritisch denken, het creatief denken en het leren samenwerken worden gestimuleerd.

Om de leerlingen meer zicht te laten krijgen op hun sterke en minder sterke kanten, hebben zij in de eerste les uitleg gekregen over de verschillende manieren van denken. Je hebt volgens Robert Sternberg drie manieren van denken: analytisch, praktisch en creatief denken. Daarna mochten zij zelf met behulp van een vragenlijst ontdekken wat hun denkvoorkeur is. Samen hebben wij een groepsoverzicht gemaakt waaruit blijkt dat het grootste deel van onze plusklasleerlingen creatieve en praktische denkers zijn. De leerlingen kunnen er voor kiezen om meer te oefenen met hun sterke kant of om juist de vaardigheid te trainen die ze nog niet vanzelfsprekend inzetten.

De afgelopen weken hebben de leerlingen ook met veel plezier hun hersenen laten kraken door denkspellen en opdrachten te maken uit ‘Het grote breinbrekerboek’. Verder  zijn onderwerpen als luchtdruk, polymeren, slakken en kikkers en het ontwerpen van bruggen aan bod gekomen.

De komende weken gaan wij meer aandacht besteden aan het formuleren van hun persoonlijke leerdoelen en het vastleggen van hun leerproces in een logboek.

20160926_101613   20160926_101653

20160926_101819   20160926_113531

20160926_113616   20160926_113639

20161003_094841   20161003_095142

20161003_095158   20161003_095204

20161010_091106   20161010_141534

20161010_142558   20161010_142644

20161010_144254   20161010_145013

20161024_113639   20161024_113750

20161024_113843   20161024_113900

20161024_115005   20161024_144010

20161024_144753   20161024_145229