Gebouw

De school is gevestigd aan de Soembawastraat 61. Er is één locatie voor alle groepen en voorschool Alladin, de voorscholen Cinta Anak en Bulan zijn aan de overkant gehuisvest. Rondom de school zijn grote speelpleinen te vinden, waar de kinderen tijdens pauzes kunnen spelen. Het gebouw beschikt over 16 lokalen, kantoorruimtes voor directie, intern begeleiders en andere hulpverleners, een speelzaal voor de kleintjes, een bibliotheek en een ouderkamer. De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de gymzaal van de Valentijnschool en in de zalen in de Bali- en Bankastraat, lopend op een paar minuten afstand.

 

school