Praktische Informatie

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 en 13.15 – 15.15 uur Woensdag: 8.30 – 12.00 uur (voor alle groepen) De deur gaat ’s ochtends open om 8.20 uur en ’s middags om 13.05 uur.

Voorschoolse opvang

Vanaf 7:30 uur kunnen de kinderen al worden opgevangen in de school. De kosten hiervan bedragen €1,50 per keer. Voor meer info kunt u terecht bij Fatima. Zij is elke ochtend aanwezig bij de receptie. 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Diverse scholen zijn de afgelopen jaren overgegaan op een continurooster. Mede op verzoek van de meeste ouders hebben wij bewust niet gekozen voor een continurooster. In de praktijk blijkt dat een continurooster te veel vraagt van de kinderen en de leerkrachten, omdat ze tussen de middag snel hun broodje op moeten eten en onvoldoende kunnen ontspannen. ‘s Middags zijn zowel de kinderen als de leerkrachten te moe en derhalve onvoldoende geconcentreerd wat vervolgens de resultaten negatief beïnvloedt.

Uiteraard kunnen de kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Een team van bekwame leidsters staat elke dag (behalve de woensdag) klaar.

De kosten zijn € 1,- per kind per keer dat het overblijft. Vanaf het derde kind is het gratis. Dus u betaalt altijd maar maximaal € 2,- per dag. Woont men ver van school dan kan het zo zijn dat de ouders helemaal niets hoeven te betalen. De ouders dienen dan contact op te nemen met Bert Meijer, de directeur.

Vakanties / vrije dagen 2018 – 2019

Voor alle scholen van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn de vakanties als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie  
Kerstvakantie  
Voorjaarsvakantie  
Meivakantie  
Hemelvaart  
Pinksteren  
Zomervakantie  

 

Vrije dagen voor alle groepen (studiedagen team):
Vrije middagen voor alle groepen:

Gymnastiek

De lessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven in onze eigen speelzaal. De groepen 3, 4 en 5 hebben les in de gymzaal van de Valentijnschool. De overige gymlessen vinden plaats in de gymzaal aan de Balistraat of de Bankastraat.

Zwemles groepen 4 en 5

De leerlingen van de groepen 4 en 5 gaan op vrijdagmiddag zwemmen in het sportfondsenbad Oost. Ze vertrekken met de bus om 13.15 uur en zijn om ongeveer 15.00 uur weer terug bij school. Alleen groep 4A vertrekt al om 12:30 uur. Zij zijn ongeveer om 14:00 uur weer terug op school. 

Ouderbijdrage (activiteitenbijdrage)

Sinds het schooljaar 2016-2017 hoeven ouders geen ouderbijdrage meer te betalen. De ouders betalen alleen het schoolreisje. Dit kost €32,50 per kind. De kosten die gemaakt worden voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen enzovoort betaalt de school.

Als een ouder door omstandigheden de ouderbijdrage niet kan betalen dan kan de ouder contact opnemen met de directeur. Er wordt dan een regeling getroffen, of er wordt overgegaan tot kwijtschelding.

Schoolmaatschappelijk werk

Kim van den Akker
06-20258942
k.van.den.akker@altra.nl

Vertrouwenspersonen

Saskia Uithof en Betty de Boer

Schoolarts

Alle kinderen bezoeken twee keer in hun basisschoolperiode de schoolarts en sociaal verpleegkundige. Dit gebeurt als zij vijf en tien jaar oud zijn. De school en schoolarts hebben contact met elkaar over dit bezoek. Het is erg belangrijk dat u met uw kind meegaat als u een uitnodiging krijgt. De GG&GD maakt het afsprakenrooster. De uitnodigingen worden via de kinderen aan u gegeven. We kunnen ook tussentijds aan de schoolarts vragen om uw kind te onderzoeken, bijvoorbeeld als we twijfelen of een kind wel goed hoort.

Schooltandarts

Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school het gebit van de kinderen controleren. Als u gebruik wilt maken van de schooltandarts, moet u een toestemmingsformulier invullen. De eerste keer dat de tandarts komt als uw kind op school is, krijgt uw kind zo’n formulier mee naar huis. De schooltandarts is (ook voor noodgevallen) te bereiken via:

Regionale Jeugdtandzorg Amsterdam
Marius Bauerstraat 30
1062 AR Amsterdam
T 020 6166332