Schoolleiding en bestuur

 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school maakt deel uit van de Stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ). De beleidsvoornemens van deze stichting voor al haar scholen, dienen door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van deze scholen te worden goedgekeurd. In deze raad zit van elke school één afgevaardigde. Het spreekt voor zich dat vertegenwoordiging van onze school in deze raad van groot beland is voor onze school. 

Voor meer informatie over STAIJ, bezoek dan de website: www.samentussenamstelenij.nl.