Specialisten

Specialisten
Bewegingsonderwijs / MRT: juf Michelle en meester El Hassan

ICT coördinator: meester Wilco

Rekencoördinator: juf Ria

Taalcoördinator: –

Kunst- en cultuurcoördinator: juf Agnes

Orthopedagoog: juf Betty                                                                                                                                                                                                   

Plusklas onderbouw: juf Orpha

 

Plusklas bovenbouw: juf Orpha (coördinator) 
Vakdocent beeldende vorming en cultuurcoördinator: juf Agnes
Huismeester/conciërge: meester Ben en meester Jessy
Oudercontactmedewerker: juf Miriam en juf Heidie

Ouder- en Kindadviseur
Kim van den Akker (06-20258942)
Werkzaam van maandag tot en met donderdag. De gehele dag op donderdag aanwezig op de Flevoparkschool.

Vakantieschool Taal
Juf Ria

Vertrouwenspersonen
juf Saskia en juf Betty