Team

We hebben een sterk team van professionals van zowel onderwijzend als ondersteunend personeel. We hebben groepsleerkrachten en twee onderwijs assistenten. Verder zijn er twee intern begeleiders die gaan over de leerlingenzorg. Aan school is een orthopedagoog verbonden en een logopedist. Daarnaast hebben we een ICT-er, twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, een onderwijsassistent voor beeldende vorming, een administratief medewerker en een conciërges. De Flevoparkschool heeft een gemiddelde groepsgrootte van 21 kinderen. 

Opleiden in school

De school doet mee aan ‘Opleiden in School’: een samenwerkingsverband tussen de Educatieve faculteit van Hogeschool van Amsterdam en de Stichting Samen tussen Amstel en IJ. Daarom loopt een aantal studenten een jaar stage bij ons in verschillende groepen. Zij worden begeleid door de groepsleerkracht en leerkrachtencoach.