Visie

De Flevoparkschool is een school die:

  • Hoge verwachtingen heeft van elk kind
  • Kinderen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling biedt
  • Een duidelijke doorgaande lijn biedt in het onderwijs
  • Kinderen hun verschillende talenten laat ontwikkelen en hier ook een beroep op doet
  • Kinderen zelfstandig wil leren werken en wil leren samenwerken
  • Aandacht besteedt aan persoonlijkheidsvorming, met name op het gebied van doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, sociale omgang en creativiteit
  • Nauw samenwerkt met ouders
  • Kinderen een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs
  • Open, toegankelijk en veilig is voor kinderen, ouders en medewerkers
  • Kinderen een prettige en fijne schoolperiode biedt

We willen een veilige school zijn voor de kinderen. Kinderen moeten zin hebben om naar school te gaan en enthousiast weer thuis komen. De mensen waarmee het kind op school in aanraking komt, creëren die veiligheid met een open sfeer, gestoeld op vriendelijkheid en vertrouwen. Ieder kind is uniek en van nature nieuwsgierig en leergierig. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van iedere leerling accepteren en hun nieuwsgierigheid benutten. Bij elk vakgebied is het kind onderdeel van een groepsplan. Daarin staat wat de leerdoelen zijn voor een bepaalde periode, wie daarbij betrokken is, hoe het tijdspad eruitziet en wanneer de evaluatie plaatsvindt. Ook staat er in op welke manier en wanneer de ouders bij het plan betrokken worden.

Soms stellen we een individueel handelingsplan op. Dat gebeurt wanneer een kind extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld op een bepaald vakgebied. Ook in dit plan staat wat de doelen zijn voor een bepaalde tijd, wie het kind gaat helpen, met welke leer- en hulpmiddelen en hoe de evaluatie eruitziet.

Uiteraard wordt u, als ouder van het kind, zoveel mogelijk betrokken bij alles wat er met uw kind gebeurt. Op die manier weet u precies wat er gaande is en kunt u wellicht ook thuis daaraan bijdragen. Regelmatig contact met de leerkracht is daarom heel belangrijk. Bel de leerkracht gerust op, stuur een mailtje of kom langs. Contact graag buiten schooltijden en maak van tevoren even een afspraak.

Driemaal per jaar voeren we de kind-ouder-leerkracht gesprekken (KOL).

Leerkrachten op hun beurt worden geadviseerd en aangestuurd door de intern begeleiders. Zij zijn de spin in het web op school, waar het gaat om het organiseren en in de gaten houden van de zorg. Ook met hen kunt u een afspraak maken. We vinden goede en open communicatie met ouders zeer belangrijk.