Leerplicht

Leerplichtwet

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Toezicht houden op de naleving van deze wet is een taak van het stadsdeel. Daarvoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld, die de administratie van scholen controleren. Als ouder/verzorger bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw kind is ingeschreven op een school én dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat om alle lessen te volgen. In geval van ziekte of andere reden van afwezigheid bent u verplicht dit persoonlijk te melden ij de school. Dat kan ook per telefoon of e-mail.

De leerplichtambtenaren hebben regelmatig contact met de scholen in het stadsdeel. Zij controleren ook of de scholen zich aan de regels houden. Wanneer een kind drie achtereenvolgende dagen niet op school is, zonder dat de reden van het verzuim bij de school bekend is, is de school wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook indien een leerling in een korte periode op verschillende dagen een aantal uren afwezig is geweest, zonder dat de school de reden weet, moet de school dit melden. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens waarom het kind niet naar school gaat en wat er nodig is om eventuele problemen die de reden zijn van het schoolverzuim op te lossen. Hiervoor neemt de ambtenaar contact op met de ouders.

Hamida Mohafid
Leerplichtplusambtenaar, Bureau Leerplicht Plus
Gemeente Amsterdam, DMO
T 020 253 4826
Email: hamida.mohafid@amsterdam.nl

 

Leerplichtige leeftijd

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar is geworden mag het naar school. Vanaf vijf jaar moet het naar school.

 

Voor meer informatie over leerplicht download dan: folder leerplicht