Ouderbijdrage

Sinds het schooljaar 2016-2017 hoeven ouders geen ouderbijdrage meer te betalen. De ouders betalen alleen het schoolreisje. Dit kost €32,50 per kind. De kosten die gemaakt worden voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen enzovoort betaalt de school.

Als een ouder door omstandigheden de ouderbijdrage niet kan betalen dan kan de ouder contact opnemen met de directeur. Er wordt dan een regeling getroffen, of er wordt overgegaan tot kwijtschelding.