Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt ons bij de organisatie van verschillende activiteiten op school en int en beheert de ouderbijdrage. Deelnemers aan de ouderraad: Judith Weibolt (voorzitster), Sara el Haddaf (secretariaat), Tulay Sobucoval-Sahin, Saliha Boulahdaf en Khadija Amraoui.

Vanuit school is Heidi Gerritsen contactpersoon voor de ouderraad.