Onze school

De Flevoparkschool is een openbare school in de Indische buurt. Samen met andere instellingen maken we ons sterk voor een fijne en veilige omgeving voor uw kind. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken in geloof of levensbeschouwelijke overtuiging en zonder onderscheid naar ras, huidskleur of sekse.