Verlof

Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de officiële vakantieperiode. Alleen wanneer het werk van de ouder de oorzaak is dat een gezin niet tijdens de zomervakantie met elkaar op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid voor extra verlof.

Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden (onverwachte omstandigheden waar u als ouder geen invloed op heeft) is extra verlof mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid. Bij een verlofaanvraag tot 10 schooldagen beslist de directeur. Gaat het om meer dan 10 dagen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Extra verlof aansluitend aan een reguliere schoolvakantie wordt niet toegekend. Let op: extra verlof moet tijdig worden aangevraagd. Aanvraagformulieren en een informatiefolder over dit onderwerk zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school.

Voor meer informatie over vakantie, extra verlof en vrijstelling kunt u vinden op de site van de gemeente Amsterdam of via deze link: vakantie, extra verlof en vrijstelling.